Prázdninový výprodej, slevy na vybrané produkty. Akce prodloužena do 01.10.2023

Infolinka

+420 543 216 031

Zákonné povinnosti v manipulační technice

V tomto článku si povíme něco o povinnostech při používání manipulační techniky.

Jedná se o tři důležité body, kterými jsou: Proškolení obsluhy, Technické kontroly a Bezpečnost práce.

Začneme s „Proškolením obsluhy“, které mají povinni všichni zaměstnavatelé zařídit svým zaměstnancům na základě § 103 odstavce 2 zákoníku práce. Jedná se o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu jejich práce s manipulační technikou a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti. Další cíle školení řidičů jsou například naučení obsluhy základním požadavkům pro efektivní a bezpečné ovládání vozíku, vytvoření bezpečných pracovních podmínek jak pro obsluhy, tak další zaměstnance v místech, kde se používá manipulační technika a samozřejmě dosáhnutí nejmenšího počtu nehod.

Druhým bodem jeTechnická kontrola“, kterou mají všichni zaměstnavatelé povinnost zajistit pro veškerou manipulační techniku spolu s pravidelnou údržbou. Toto je potřeba dělat průběžně, minimálně však jednou za 12 měsíců. Povinnost provádět technické kontroly manipulačních vozíků (motorových, ručně vedených a elektrických) stanoví zákon o inspekci práce. V případě plynového pohonu musí mít vozík i plynovou revizi. Součástí technické kontroly je provedení celkové kontroly zkušebním technikem s platným inspekčním osvědčením a vystavení protokolu s popisem případných závad.

Posledním a nejdůležitějším bodem je „Bezpečnost práce“. Při obsluze manipulační techniky je potřeba dbát na fakt, že zpravidla manipulujeme s velkou hmotností, tím pádem by se mělo dodržovat pár základních pravidel, jako dodržování bezpečnostních předpisů, soustředit se pouze na obsluhu techniky, dodržovat rychlost a předvídat možná rizika. Důležitá je také vizuální kontrola techniky před použitím, jako únik kapalin, viditelné praskliny, deformace, upuštěné pneumatiky atd. Dále tu máme zakázané praktiky, jako například zvedání osob na vidlicích, obsluha techniky pod vlivem alkoholu nebo drog, zvedání nestabilního nákladu, nesouměrné zatížení lyžin, vození se na vidlích paleťáku atd. Samozřejmě je potřeba také komunikovat s okolím, pomocí světel, blinkrů, klaksonu a také prostory, kde se manipulační technika používá, by měly být vyznačeny, měly by obsahovat výstražné cedule, zrcadla ve slepých úhlech atd.

Ze zákulisí naší práce

Sledujte více na