12 měsíců

14 dní

30 dní

Reklamace, záruka, vrácení zboží

Za svými produkty si stojíme

Kvalitě našeho zboží věříme, proto reklamované zboží přivezeme i odvezeme na vlastní náklady. U paletových vozíků a rudlů nabízíme zdarma zapůjčení náhrady po dobu reklamace (doprava po Brně zdarma).

Záruka na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a to i pro osoby právnické a fyzické podnikající, které mají ze zákona nárok na 12 měsíční záruku!

Vozíky a rudly mají různou záruku podle částí:
 • Kovový rám

  5 let

 • Hydraulika

  24 měsíců

 • Kolečka

  12 měsíců

 • Akumulátory

  6 měsíců


Záruka se nevztahuje na vady opotřebením.

Jako záruční list slouží daňový doklad nebo potvrzený návod (potvrzován je pouze k některým vozíkům).
Na vybrané zboží lze zakoupit prodlouženou záruku. Podmínky jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Prodloužená záruka má stejné podmínky jako záruka klasická.

Záruka 12 měsíců na servis

Náš servis je poctivý. Jako důkaz kvality dáváme na námi provedené opravy záruku nadstandardních 12 měsíců místo zákonných 3 měsíců. Pokud jsme opravu prováděli u Vás, na naše náklady k Vám dojedeme závadu odstranit.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Spotřebitelé mohou zakoupené zboží vrátit ve 14denní lhůtě. Vrátit je možné pouze nepoškozené a neopotřebené zboží. Vrácení zboží ve 14 lhůtě se nevztahuje na služby. Při vrácení prosím předložte doklad potvrzující zakoupení zboží u nás. Při vrácení bude vrácena zaplacená cena zboží bez nákladů prodávajícího na dopravu (u dopravy zdarma bude doprava určena podle ceníku dopravného). Při vracení zboží nám doručte vyplněný formulář na odstoupení od smlouvy:

Stáhnout PDF s formulářem na odstoupení od smlouvy


Reklamace

Všechny reklamace zboží zakoupeného u nás probíhají na naší prodejně. Na vyřízení reklamace máme 30denní lhůtu, snažíme se však reklamace vyřídit v co nejkratší možné době. Pro vyřízení reklamace si prosím připravte doklad potvrzující zakoupení zboží u nás a pokud zboží posíláte, přiložte vyplněný reklamační formulář:

Stáhnout PDF s reklamačním formulářem


Průběh reklamace:
 • 1.

  A. Zboží doručte na naši prodejnu (Adresa: Železná 1A, 619 00 Brno) pro rychlejší vyřízení reklamace.

  B. Zboží v záruční lhůtě při nahlášení reklamace odvezeme od oznámení vady do 48 hodin na vlastní náklady (vlastní přepravou nebo dopravcem)

 • 2.

  A. Vada bude posouzena servisním technikem a bude rozhodnuto o uznání/neuznání reklamace. V případě uznání vady odstraníme a zboží na vlastní náklady dopravíme zpět.

  B. V případě neuznání reklamace Vás kontaktujeme, domluvíme se zda chcete vady odstranit za ceny v běžném ceníku servisu a po zaplacení na zálohovou fakturu nebo dobírkou posíláme zpět (včetně ceny za obě přepravy).


Nezříkáme se odpovědnosti za naše zboží a služby. Chceme aby zákazník dostal to co si zaplatil. Neuznány budou vady způsobené uživatelem.

Slovenská verzia:

Reklamácia, záruka, vrátenie

Za našimi produktami si stojíme

Kvalite našich produktov veríme, preto reklamovaný tovar privezieme i odvezieme na vlastné náklady. U paletových vozíkov a rudlov ponúkame zadarmo požičanie náhrady po dobu reklamácie (doprava po Brne zadarmo).

Záruka na tovar je 24 mesiacov, ak nieje uvedené inak a to i pre osoby právnické a fyzické podnikajúce, ktoré majú zo zákona nárok na 12 mesačnú záruku!

Vozíky a rudly majú rôznou záruku podľa častí:
 • Kovový rám

  5 rokov

 • Hydraulika

  24 mesiacov

 • Kolieska

  12 mesiacov

 • Akumulátory

  6 mesiacov


Záruka sa nevzťahuje na vady opotrebením.

Ako záručný list slúži daňový doklad alebo potvrdený návod (potvrdený je iba k niektorým vozíkov)
Na vybraný tovar je možné zakúpiť predĺženú záruku. Podmienky sú uvedené u jednotlivých produktov. Predĺžená záruka má rovnaké podmienky ako klasická záruka.

Záruka 12 mesiacov na servis

Náš servis je poctivý. Ako dôkaz kvality dávame na námi uskutočnené opravy záruku nadštandardných 12 mesiacov namiesto zákonných 3 mesiacov. Pokiaľ sme opravu realizovali u Vás, na naše náklady k Vám prídeme vadu odstrániť.

Vrátenie tovaru v 14dennej lehote

Spotrebitelia môžu zakúpený tovar vrátiť v 14dennej lehote. Vrátiť je možné iba nepoškodený a neopotrebovaný tovar. Vrátenie tovaru v 14dennej lehote sa nevzťahuje na služby. Pri vrátení prosím predložte doklad potvrdzujúci zakúpenie tovaru u nás. Pri vrátení bude vrátená zaplatená cena tovaru bez nákladov predávajúceho na dopravu (u dopravy zadarmo bude doprava určená podľa cenníku dopravného). Pri vrátení tovaru nám doručte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy:

Stiahnuť PDF s formulárom na odstúpenie od zmluvy


Reklamácia

Všetky reklamácie tovaru zakúpeného u nás prebiehajú na našej predajni. Na vybavenie reklamácie máme 30dennú lehotu, snažíme sa však reklamácie vybaviť v čo najkratšej možnej dobe. Pre vybavenie reklamácie si prosím pripravte doklad potvrdzujúci zakúpenie tovaru u nás a ak tovar posielate, priložte vyplnený reklamačný formulár:

Stiahnuť PDF s reklamačným formulárom


Priebeh reklamácie:
 • 1.

  A. Tovar doručte na našu predajňu (Adresa: Železná 1A, 619 00 Brno) pre rýchlejšie vybavenie reklamácie.

  B. Tovar v záručnej lehote pri nahlásení reklamácie odvezieme od oznámenia vady do 48 hodín na vlastné náklady (vlastnou prepravou alebo dopravcom)

 • 2.

  A. Vada bude posúdená servisným technikom a bude rozhodnuté o uznaní/neuznaní reklamácie. V prípade uznania vady odstraníme a tovar na vlastné náklady dopravíme späť.

  B. V prípade neuznania reklamácie Vás kontaktujeme, dohodneme sa či chcete vady odstraniť za ceny v bežnom cenníku servisu a po zaplatení na zálohovú faktúru alebo dobierku posielame späť (vrátane ceny za obe prepravy).


Nezriekame sa zodpovednosti za náš tovar a služby. Chceme aby zákazník dostal to čo si zaplatil. Neuznané budú chyby spôsobené užívateľom.
Hello. Add your message here. tu Akce platí do 16.2.2020.
Nakupte elektrické paletové vozíky s Li-Ion baterií za zaváděcí ceny. Akce končí za
Nakupovat
Potřebujete pomoc s objednávkou?
720 051 452 Po-Pá 7:00-16:00