Infolinka

+420 543 216 031

Total Cost of Ownership (TCO) neboli „Celkový náklad na vlastnictví“

Prostřednictvím TCO se v oblasti manipulační techniky rozumí vyjádření kompletních nákladů na investice a jejich následný provoz, zahrnující nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím samotné techniky. Abychom mohli spočítat náklady na projekt, musíme získat všechny nákladové vstupy, ne jenom okamžitě ovlivňující projekt, ale i ty, které vstupují do nákladů později.

 

Jedná se především o:

Poplatky spojené s provozem/údržbou 

Přímé náklady na pořízení investice (cena)

Náklady potřebné na vyškolení uživatelů

Náklady spojené s opravami

Náklady spojené s nečinností techniky z důvodu opravy, odstávky v důsledku poruchy, inovací

 

Pokud zohledníme všechny tyto faktory, dokážeme díky TCO vyjádřit opravdu celkové náklady po celou dobu životnosti projektu. Tento výpočet by měl být součástí každé vaší větší investice, ať už z hlediska návratnosti projektu nebo výběru dodavatele. Pokud uvažujete u nákupu manipulační techniky, obraťte se na nás, rádi vám celkové náklady spočítáme.

SL Team

Ze zákulisí naší práce

Sledujte více na