Infolinka

+420 543 216 031

Technická kontrola manipulační techniky

Při provozování motorové manipulační techniky je potřeba dbát na její technický stav. Každý vlastník motorového vozíku je povinen provádět pravidelně technické kontroly (TK).

Uvádí tak zákon dle normy ČSN EN ISO 3691-1. Interval TK je minimálně 1x ročně.

Pokud vlastníte motorový vozík poháněný plynem, pak je součástí technické kontroly také revize LPG, taktéž minimálně 1x ročně.

 

Jak vlastně probíhá technická kontrola vozíku?

Technické kontroly může provádět pouze kvalifikovaný technik s platným inspekčním osvědčením.

Tuto službu rovněž nabízíme, více zde.

Technik zkontroluje technický stav vozíku a následně vystaví protokol s výpisem zjištěných závad. Pokud je vozík bez závažnějších poruch, technik na místě vystaví novou známku o technické způsobilosti vozíku s datem platnosti. Oficiální protokol Vám technik předá na místě, nebo Vám bude zaslán na email.

 

A co v případě, že se na vozíku zjistí závada?

Zjištěné závady na vozíku Vám technik zapíše do protokolu.

Podle uvedené kategorie zjistíte vhodný způsob řešení.

Kategorie se dělí na:

 

A – Bez závad
Na vozíku nebyly zjištěny žádné závady.

 

B – Závady drobného charakteru

Drobné závady, které neohrožují bezpečnost provozu, ale je doporučeno je do 30dní odstranit.

 

C – Závažné závady

Vozík má závažné závady a není schopen provozu bez jejich odstranění a provedení následné kontroly.

 

Pokud potřebujete provézt technickou kontrolu na Vašem vozíku, neváhejte nás kontaktovat na email servis@simplelift.cz

Ze zákulisí naší práce

Sledujte více na