Prázdninový výprodej, slevy na vybrané produkty. Akce prodloužena do 01.10.2023

Infolinka

+420 543 216 031

Denní kontrola baterie

Minule jsme rozebírali denní kontrolu vozíků, nyní se pojďme podívat na denní kontrolu plug-in baterií.

Tento kontrolní seznam každodenní kontroly lithiové baterie se vztahuje ke všem paletovým vozíkům s plug-in lithiovou baterií 24 V / 20 AH (30 AH), 48 V / 20 AH (30 AH). Tyto baterie jsou použity ve všech modelech EPL1531, HPL152, EPT12-EZ, EPL151, EPL154, EPL185,WPL201.

Mějte na paměti, že z právního hlediska je každá osoba, která vlastní, provozuje nebo ovládá jakoukoli pracovní techniku a strojní zařízení používané na jakémkoli pracovišti, povinna zajistit prostřednictvím vhodných režimů provádění kontroly a údržby, aby tato technika a zařízení byly v náležitém provozním stavu, vhodném k použití.

Pravidelné kontroly jsou uvedeny také v návodu k provozu jako povinnost provozovatele a vlastníka příslušné techniky. Pro posílení zajištění dlouhé životnosti výrobku a jeho bezpečného použití zdůrazňuje spol. EP Equipment jakožto výrobce důležitost provádění vizuálních kontrol výrobku.
Denní vizuální kontrola baterie spočívá v krátkém prohlédnutí spodní části baterie. Baterie je bezpečná pro použití, pokud:

  • není nafouklá nebo poškozená
  • nedochází k vytékání elektrolytu

U baterie s vytékajícím elektrolytem a u poškozené baterie může dojít k vnitřnímu vytékání elektrolytu, v důsledku čehož v ní může vzniknout nekontrolovatelná tepelná reakce.
Níže naleznete stručný kontrolní seznam určený pro provozovatele. Pokud při vizuální kontrole zjistíte cokoli z výše uvedeného nebo si něčím nejste jisti, vyřaďte baterii z provozu, uložte ji na bezpečném místě, nejméně 2 metry stranou od jakéhokoli hořlavého materiálu, a obraťte se na místního poskytovatele servisních služeb.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontrolní seznam pro denní vizuální kontrolu baterií:

  • Je baterie poškozená?
  • Je baterie nafouklá?

Podívejte se na spodní část baterie:

  • Vytéká z baterie elektrolyt?


Pokud baterie není poškozená a nedošlo k vytečení elektrolytu: baterie je bezpečná k použití.
Pokud je baterie poškozená nebo z ní vytekl elektrolyt: neprodleně se obraťte na místního poskytovatele servisních služeb. Kompletní manuál k Lithium-iontovým bateriím si můžete stáhnout na našem webu : simplelift.cz/navod-k-pouziti-lion-baterie.pdf

Ze zákulisí naší práce

Sledujte více na